Izvedbena pravila za storitve za prostorske podatke in storitve priklica

Osnutek je bil posredovan nacionalnim točkam za stike v pripombe.

Dokument, ki je bil s strani pripravljalne skupine poslan INSPIRE nacionalnim točkam za stike, določa zahteve za medopravilnost in usklajenost za storitve v zvezi s prostorskimi podatki. Določa tudi izvedbena pravila za storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev za prostorske podatke. Pomenski model in razvrstitev storitev za prostorske podatke sta razvidna s spodnje slike:Z zagotovitvijo medopravilnih storitev za prostorske podatke se bo povečala tudi uporaba podatkocv, povezanih s temi storitvami. Uporabniki bodo tako laže ustvarili usklajene izvedene podatke in informacije. 

Uveljavitev teh izvedbenih pravil bo imela za države članice kar nekaj posledic:
  • za vse storitve bo treba pripraviti metapodatke skladno z uredbo o metapodatkih,
  • izdelavo in uporabo vseh storitev za prostorske podatke bo treba spremljati in o tem poročati,
  • države članice morajo zagotoviti Skupnosti usklajen dostop do teh storitev,
  • izdelane morajo biti storitve za priklic vseh storitev.


Ker gre za prvi osnutek dokumenta, pripravljalci želijo pridobiti bolj celovite, splošne pripombe, ne pa pripombe, ki se nanašajo na podrobnosti. Vaše pripombe na spodnji dokument vpišite v priloženo excelovo datoteko in pošljite na naslov inspire.gu@gov.si. Naprej bomo posredovali vse pripombe, ki bodo poslane do 10. februarja 2012.