41. geodetski dan

Dolenjske Toplice, 19. in 20. oktober 2012


   
Dolenjsko geodetsko društvo in Zveza geodetov Slovenije sta najavila 41. geodetski dan. Tradicionalna geodetska strokovna prireditev bo v letu 2012 posvečena  vodnim zemljiščem, upravljanju z vodami ter s pozitivnim in negativnim delovanjem voda, prav tako pa vlogi geodetov, geodetskih podatkov in postopkov pri upravljanju z vodami. 

Organizatorja prireditve sta tudi objavila poziv za prijavo prispevkov za štiri vsebinske sklope:
  • Geodetski katastri, evidence in registri pri upravljanju z vodami,
  • Prostorski podatki o vodah in njihova uporaba,
  • Sodobne geodetske tehnologije za zajem prostorskih podatkov o vodah
  • Vzpostavitev novega višinskega koordinatnega sistema

Več v pripeti datoteki...