Evropa odpira dostop do javnih podatkov

Evropska komisija želi dati javnosti na voljo vse javne podatke ne glede na to, ali bodo uporabljeni v pridobitne ali nepridobitne namene.

Evropska komisija je pozvala nacionalne vlade, naj sledijo njenemu zgledu. S pojmom "javni podatki" so mišljeni vsi podatki, ki jih javni organi v Evropski uniji vzpostavljajo, pripravljajo, zbirajo ali plačujejo zanje. Sem se vključujejo vse vrste podatkov kot npr. geografski podatki, statistični in meteorološki podatki, podatki iz javno financiranih projektov, raziskav ter digitalizirane knjige iz knjižnic.

Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (PSI - Public Sector Information direktiva) je v postopku spreminjanja in bo predvidoma uveljavljena v letu 2013. Podprla bo še bolj odprt in svoboden dostop do podatkov janega sektorja. Države članice bodo imela nato 18 mesecev časa, da bodo prenesle določila spremenjene direktive v svoj pravni red. Slovenija je z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, s katerim je prenesla v slovensko zakonodajo PSI direktivo iz leta 2003, že v veliki meri odpravila ovire za dostop do informacij javnega značaja, tako da bo zanimivo videti, v koliki meri bo spremenjena PSI direktiva vplivala na politiko zagotavljanja dostopa do javnih infromacij pri nas. 

Več o tem   >>> tukaj  in   >>> tukaj