Delovno srečanje z donatorji

V dneh od 5. do 6. decembra 2011 je potekalo delovno srečanje z donatorji za projekt »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje posledic naravnih nesreč«.

Predstavniki Geodetske uprave RS in MOP-a smo se na sedežu Norveške geodetske uprave v Honefossu sestali s predstavniki geodetskih uprav Norveške (Statens kartverk - SK) in Islandije (National Land Survey of Iceland - NLSI) na usklajevalnem sestanku. Namen sestanka je bil pregled predloga in oblikovanje dokončne dokumentacije za prijavo projekta za sofinanciranje z donacijo iz finančnega mehanizma EGP (Evropski gospodarski prostor) 2009-2014.

 

                                                                                    Udeleženci delovnih sestankov
 

Na dvodnevnem delovnem srečanju smo udeleženci pregledali vsebino prijavnice projekta in jo dopolnili na podlagi predlogov in pripomb, podanih s strani obeh bodočih partnerskih organizacij. Oblikovali smo tudi dokončno besedilo pisma o nameri sodelovanja med Geodetsko upravo RS ter SK in NLSI, ki bo podlaga za bodoči Sporazum o partnerstvu o sodelovanju na projektu.
 
                                                                                            Vzdušje med delom


Zaradi obojestransko pridobljenih dobrih izkušenj, ki smo jih pridobili v sodelovanju z državno geodetsko službo Kraljevine Norveške v okviru 4 letnega izvajanja projekta vzpostavljanja horizontalne sestavine koordinatnega sistema in vzpostavitve sistema permanentnih GPS postaj, ki je bil v veliki meri financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2005-2009, smo že iz preteklega obdobja oboji izrazili interes za nadaljevanje tovrstnega sodelovanja in sicer na področju vzpostavljanja prostorske podatkovne infrastrukture. Na tem področju ima namreč Norveška bogate in dolgoletne izkušnje pri vzpostavljanju projekta »e-Norway«.


  Prikaz in števec dostopov v sistemu "e-Norway"                                     Največji 'I-pad' ekran z aplikacijo za pregledovanje topografskih                       .                                                                                                                podatkov na Android sistemu, vgrajen v staro kartografsko mizo
  

Tako je bil v novi Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v naslednjem finančnem obdobju (2009-2014), ki je bil podpisan med Republiko Slovenijo ter državami donatoricami (Islandijo, Norveško in Liechtensteinom), vključen tudi v naprej določen projekt z naslovom »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje posledic naravnih nesreč«. V okviru projekta bo v 4 letih vzpostavljena še višinska sestavina državnega prostorskega koordinatnega sistema, skladno z INSPIRE .izvedbenimi pravili bo prenovljena topografska baza podatkov s posebej izraženim poudarkom na sloju hidrografije, ter vzpostavljene spletne storitve, skladne z INSPIRE izvedbenimi pravili, za topografske podatke, register prostorskih enot in ortofoto.

Vzdušje med delom

Zapisal: Tomaž Petek