Prvi srbski geodetski kongres

V Beogradu je bil v dneh od 1. do 3. decembra 2011 organiziran »Prvi srbski geodetski kongres«

The First Serbian Geodetic Congress

 Na kongresu smo s svojimi prispevki sodelovali tudi uslužbenci Geodetske uprave Republike Slovenije. Kongres je organiziral Republiški geodetski zavod Srbije v počastitev 175. letnice geodetske dejavnosti v Srbiji in uspešnega zaključevanja projekta modernizacije zemljiškega katastra in registracije nepremičnin.

 

Kongres je odprl minister za okolje in prostor Republike Srbije gospod Oliver Dulić, ki je v svojem govoru izpostavil velik pomen urejanja in posodabljanja registracije nepremičnin in ključno vlogo, ki jo ima v tem procesu Republiški geodetski zavod Srbije kot osrednja institucija državne uprave na tem področju. Izpostavil je tudi, da sodoben register nepremičnin in učinkovit sistem geografskih informaciji predstavljata dva ključna stebra sodobne državne administracije, zato Vlada Srbije daje veliko podporo tem aktivnostim. Predstavnik Svetovne Banke v Srbiji g. Loup Breford in izvršni direktor Eurogeographicsa g. Dave Lovell, sta vsak v  svojem nastopu prav tako pohvalila velik napredek, ki ga je na področju posodabljanja evidentiranja nepremičnin dosegla Srbija v zadnjih petih letih.

Generalni direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije gospod Nenad Tesla je v uvodnem nagovoru povzel dosežke državne geodetske službe v Srbiji ter se navezal tudi na uspehe in dosežke preostalega dela geodetske dejavnosti v državi.


     Nenad Tesla, generalni direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije


Na kongresu so bile obravnavane naslednje teme:
  • GNSS tehnologije,
  • INSPIRE,
  • Vrednotenje nepremičnin in upravljanje podatkov o nepremičninah,
  • 3D Kataster,
  • Daljinsko zaznavanje kot podpora regionalnemu razvoju.
Kongresa se je udeležilo več kot 400 udeležencev iz 23 držav, predstavljenih pa je bilo 77 strokovnih člankov v navedenih petih tematskih sklopih.


                 Udeleženci med zasedanjem ene od vzporednih sekcij


Na kongresu sta bila predstavljena tudi dva prispevka s strani Geodetske uprave RS in sicer:
  • DEVELOPMENT AND ENFORCEMENT OF MASS VALUATION SYSTEM IN SLOVENIA, ki sta ga pripravila Dušan Mitrović in Martin Smodiš,
  • REAL ESTATE REGISTRATION IN SLOVENIA, ki sta ga pripravila Tomaž Petek in Franc Ravnihar.
Vsebina predstavitev in referatov na konferenci je dostopna na spletni strani Republiškega geodetskega zavoda Srbije.
 
 
Zapisal: Tomaž Petek