3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan, Split, 14. – 16. september 2011

Državna geodetska uprava Republike Hrvaške je organizirala srečanje, posvečeno infrastrukturam za prostorske informacije.

V sredini septembra sta bila v Splitu v organizaciji Hrvaškega kartografskega društva in Državne geodetske uprave Republike Hrvaške organizirana 3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan ter 7. konferenca o kartografiji in geoinformacijah. INSPIRE dan je bil namenjen transpoziciji direktive INSPIRE v nacionalno zakonodajo, infrastrukturam za prostorske informacije v državah EU in na hrvaškem, razvoju prostorskih podatkovnih zbirk, kakovosti podatkov ter politiki posredovanja prostorskih podatkov.

Na povabilo Državne geodetske uprave, da Slovenija predstavi prenos določil direktive INSPIRE, se je dogodka udeležila mag. Irena Ažman. Pripravila je prispevek z naslovom Prenos direktive INSPIRE v slovenski pravni red, kjer je predstavila slovenske izkušnje pri prenosu direktive, obliko in vsebino predpisa ter aktivnosti v povezavi z izvajanjem zakona in direktive INSPIRE. Predstavila je tudi vlogo in naloge nacionalne točke za stike, ki jih je dolžna opravljati Geodetska uprava Republike Slovenije.


Udeleženci INSPIRE dneva
                                                      Udeleženci INSPIRE dneva


Več o vsebini konference in dogajanju v Splitu si lahko ogledate na spletni strani konference, kjer je poleg ostalih predstavitev na voljo tudi slovenska predstavitev v angleškem in hrvaškem jeziku.
 
Zapisala:
Irena Ažman