INSPIRE konferenca

V škotskem mestu Edinburgh je v dneh od 27. junija do 1. julija 2011 potekala 4. konferenca INSPIRE.

Otvoritev konference je potekala 27. junija v Edinburškem mednarodnem konferenčnem centru  z enajstimi poldnevnimi delavnicami, ki so zajemale različne teme, povezane z izvajanjem direktive INSPIRE, od uvoda v INSPIRE do poročil o različnih projektih, programskih orodij, storitev pa do merjenja medopravilnosti... 

Konference se je udeležilo več kot 800 udeležencev, kar je največ doslej, poleg tega je svoje storitve predstavljalo še 21 razstavljavcev.  V preostalih 4 dneh konference so potekale številne delavnice, podana so bila poročila tematskih delovnih skupin, ki so pripravile podatkovne specifikacije za 25 podatkovnih tem iz  prilog II in III direktive, poleg tega je v šestih vzporednih sekcijah odvijalo tudi 178 ustnih predstavitev. Slovenijo sta na konferenci predstavljala Irena Ažman in Tomaž Petek iz Geodetske uprave Republike Slovenije, ki sta se udeležila delavnice glede poročil o izvajanju direktive ter pripravila predstavitev o novostih na področju izvajanja direktive in vzpostavljanja infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji.