Objavljena zgibanka

Kako do INSPIRE skladnih podatkov? Kateri podatki so skladni z zahtevami INSPIRE?  Kakšni so pogoji za uporabo? V zgibanki sta opisani slovenska in evropska infrastruktura, ki omogočata enostaven, hiter in neoviran dostop do uradnih, usklajenih in kakovostnih zbirk prostorskih podatkov ter nudita uporabniku informacije o zbirkah in storitvah, ki omogočajo dostop do zbirk. Poezava do zgibanke j [...]     Preberi več >>

Tiskovna konferenca o transformaciji koordinat

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je na tiskovni konferenci 5.2.2019 predstavila uspešen zaključek postopka transformacije podatkov v novi koordinatni sistem. Navedena aktivnost je bila izvedena v okviru programa projektov eProstor. Več o konferenci na povezavi. [...]     Preberi več >>

Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019

V času od 5. do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na novi državni koordinatni sistem (D96/TM). V tem času Geodetska uprava ne bo evidentirala sprememb podatkov v evidencah, nemoteno pa bo vlaganje zahtev za začetek upravnih in drugih postopkov. Storitve dostopa do podatkov Geodetske uprave bodo delovale nemoteno s stanjem podatkov na dan 4. januar 2019. Po izvedeni transformac [...]     Preberi več >>

Sestanek skupine MIG in odbora INSPIRE

Poročilo s sestanka MIG skupine in INSPIRE odbora   Dne 26 in 27. novembra 2018 sta bila v Bruslju organizirana 9. redni sestanek skupine za implementacijo direktive INSPIRE (MIG) in 15. sestanek INSPIRE odbora. Na sestanku so bili prisotni predstavniki iz držav članic EU in predstavniki DG Environment, EEA, JRC in Eurostata iz Evropske komisije. Na dnevnem redu zasedanja je bil pregled [...]     Preberi več >>

Posnetek predavanj o transformaciji koordinat

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija koordinat v novi koordinatni sistem organizirala izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?   Izobraževanje je bilo namenjeno širši strokovni javnosti.  Zaradi velikega zanimanja in omejenega števila mest na izobraževanjih, je izobraževan [...]     Preberi več >>