Konferenca o kakovosti prostorskih podatkov

Tretjo zaporedno konferenco o kakovosti prostorskih podatkov sta ob sodelovanju OGC (Open Geospatial Consortium) , ISO (International Organization for Standardization) in ICA (International Cartographic Association) organizirali instituciji EuroGeographics in EuroSDR. Potekala je v dneh 28. in 29. januarja 2020 v kraju Valetta na Malti. Nove tehnologije, nove možnosti, vse bolj zahtevni in usp [...]     Preberi več >>

Poročilo Eurogeographicsa o uradnih prostorskih podatkih Evrope

Uradni geoprostorski podatki so eden temeljnih gradnikov digitalne transformacije in jih je mogoče opredeliti s sedmimi značilnostmi, ki spodbujajo njihovo zaupanje prek meja in med uporabniki, pravi novo poročilo zdtuženja Eurogeographics. Določa, da so uradni, verodostojni podatki zelo pomembni, ker podpirajo številne pravne, davčne, varnostne in druge namene ter naloge javne upr [...]     Preberi več >>

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije. Naslov letošn [...]     Preberi več >>

Novici s področja dela UN GGIM

Integrirani okvir za prostorske informacije - 2. del: Priročnik za izvajanje Odbor strokovnjakov je na svojem devetem zasedanju avgusta 2019 pozdravil razvoj in izpopolnitev navodil za izvajanje IGIF (Integrated Geospatial Information Framework) v okviru priprav na nadaljnja in širša globalna posvetovanja z državami članicami in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. Osnutek navo [...]     Preberi več >>

Prostorski podatki postajajo prevladujoči trend

Dogodka INSPIRE Helsinki 2019 se je udeležilo približno 170 ljudi iz 29 držav z namenom, da bi spodbudili razpravo in nove ideje, kako izkoristiti ves potencial prostorskih podatkov. Tridnevni dogodek je predstavljal izzive pri uporabi prostorskih podatkov, praktične delavnice in predstavitve,  usmerjene v prihodnost.  Eden od ciljev dogodka je bil ponuditi rešitve, kako bolje prilagoditi [...]     Preberi več >>