3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan, Split, 14. – 16. september 2011

V sredini septembra sta bila v Splitu v organizaciji Hrvaškega kartografskega društva in Državne geodetske uprave Republike Hrvaške organizirana 3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan ter 7. konferenca o kartografiji in geoinformacijah. INSPIRE dan je bil namenjen transpoziciji direktive INSPIRE v nacionalno zakonodajo, infrastrukturam za prostorske informacije v državah EU in na hrvaškem, razvo [...]     Preberi več >>

INSPIRE konferenca

Otvoritev konference je potekala 27. junija v Edinburškem mednarodnem konferenčnem centru  z enajstimi poldnevnimi delavnicami, ki so zajemale različne teme, povezane z izvajanjem direktive INSPIRE, od uvoda v INSPIRE do poročil o različnih projektih, programskih orodij, storitev pa do merjenja medopravilnosti...  Konference se je udeležilo več kot 800 udeležencev, [...]     Preberi več >>

40. geodetski dan na Ptuju (6.-7.5.2011)

Na posvetu bo predstavljenih 19 strokovnih prispevkov, ki so tematsko razvrščeni v 4 vsebinske zaokrožene sekcije. Udeleženci posveta pa bodo lahko sodelovali tudi na razpravi o aktualni strokovni problematiki, ki bo organizirana v okviru okrogle mize o zemljiško katastrskem prikazu. Program zasedanja je na voljo na spletni strani http://www.geodetskidan.si/. [...]     Preberi več >>

Slovensko – Norveški poslovni forum v Ljubljani (10.5.2011)

Geodetska uprava RS in Norveška geodetska uprava organizirata seminar dne 10.5.2011 v Hotelu Union s pričetkom ob 9.00 uri. Glavni namen seminarja je izmenjava izkušenj in informaciji povezanih z vzpostavljanjem evropske infrastrukture  za prostorske informacije, ki jo obe državi gradita v skladu z določili direktive INSPIRE. Poleg tega pa je seminar namenjen tudi iskanju možnih oblik bodo [...]     Preberi več >>