Evropa odpira dostop do javnih podatkov

Evropska komisija je pozvala nacionalne vlade, naj sledijo njenemu zgledu. S pojmom "javni podatki" so mišljeni vsi podatki, ki jih javni organi v Evropski uniji vzpostavljajo, pripravljajo, zbirajo ali plačujejo zanje. Sem se vključujejo vse vrste podatkov kot npr. geografski podatki, statistični in meteorološki podatki, podatki iz javno financiranih projektov, raziskav ter digitalizirane kn [...]     Preberi več >>

Sestanek stalnega odbora za INSPIRE

Na sestanku so predstavniki Evropske komisije članom stalnega odbora predstavili napredek pri izdelavi podatkovnih specifikaciji za prilogi II in III ter dokument o oblikovanju ekspertne skupine za posodabljanje priporočil in izvedbenih pravil INSPIRE.  Podatkovne specifikacije: Vanda Nunes de Lima iz Joint Research Centra (JRC) je v uvodu predstavila delo na podatkovnih specifikacijah za [...]     Preberi več >>

Delovno srečanje z donatorji

Predstavniki Geodetske uprave RS in MOP-a smo se na sedežu Norveške geodetske uprave v Honefossu sestali s predstavniki geodetskih uprav Norveške (Statens kartverk - SK) in Islandije (National Land Survey of Iceland - NLSI) na usklajevalnem sestanku. Namen sestanka je bil pregled predloga in oblikovanje dokončne dokumentacije za prijavo projekta za sofinanciranje z donacijo iz finančnega [...]     Preberi več >>

Prvi srbski geodetski kongres

 Na kongresu smo s svojimi prispevki sodelovali tudi uslužbenci Geodetske uprave Republike Slovenije. Kongres je organiziral Republiški geodetski zavod Srbije v počastitev 175. letnice geodetske dejavnosti v Srbiji in uspešnega zaključevanja projekta modernizacije zemljiškega katastra in registracije nepremičnin.   Kongres je odprl minister za okolje in prostor Republike Srbije [...]     Preberi več >>

Sekcija OKOLJE IN PROSTOR na konferenci Informatika v javni upravi

Drugi dan je delo potekalo v obliki plenarnih zasedanj, delavnic in sekcij. Številne delavnice so bile namenjen prikazu različnih informacijskih rešitev v javni upravi. Tema ene delavnice so bile prostorske spletne storitve za dostop do geodetskih podatkov, namenjena pa je bila uporabnikom obstoječih prostorskih spletnih storitev Geodetska uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju geodetska [...]     Preberi več >>