INSPIRE poročilo

Nacionalna točka za stike INSPIRE, katere naloge opravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, mora skladno z direktivo INSPIRE in z Odločbo komisije glede spremljanja in poročanja spremljati vzpostavitev in uporabo infrastrukture za prostorske informacije (IPI) v Sloveniji. Države članice so bile dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi p [...]     Preberi več >>

Mercatorjev dan v Sloveniji

Združenje evropskih geodetskih uprav Eurogeographics je na svoji spletni spletni strani objavilo novico o dogodkih v Sloveniji, ki so bili posvečeni 500. obletnici rojstva velikega kartografa Gerardusa Mercatorja ter prvemu evropskemu dnevu geodetov in geoinformatikov. Več si lahko preberete tukaj...   slavnostni nagovor predsednika države naslavnostni akademiji pa tukaj... [...]     Preberi več >>

Počastitev 1. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov v Sloveniji

Zveza geodetov Slovenije je dne 5. marca 2012 skupaj s soorganizatorji GIZ Geodetskih izvajalcev, Matično sekcijo geodetov pri IZS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL in Geodetskim inštitutom Slovenije ter ob sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice ter Znanstveno raziskovalnega centra SAZU obeležila ta pomemben dogodek z nizom prireditev. Preberite več... [...]     Preberi več >>

Delavnica GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji

Namen delavnice je bil predstaviti trenutno stanje na področjih v Sloveniji in smernice EU za nadaljnji razvoj. Okrogla miza je bila namenjena problematiki, s katero se vsakodnevno srečujemo raziskovalci, predstavniki industrije in državnih inštitucij, ki delujejo na področjih, ki jih pokrivajo GEO (Group on Earth Observations), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) in GMES (Glob [...]     Preberi več >>

INSPIRE & NSDI - poročilo o stanju za leto 2011

Dokument predstavlja zadnjega v seriji raziskav, ki so bile izdelane v več preteklih letih in so poročale o razvoju dejavnosti, povezanih z INSPIRE v državah članicah. Zbirno poročilo za leto 2011 podaja pregled najpomembnejših spoznanj in poudarkov tako glede tehničnih kot ne-tehničnih zadev. Letošnje zagotavlja tudi dodatne informacije o dobrih praksah v državah članicah.     Pome [...]     Preberi več >>