Karta gostote LMO in SDIC organizacij

Na INSPIRE evropskem geoportalu je na novo objavljena karta gostote LMO (Legaly Mandated Organisations) in SDIC (Spatial Data iIntererested Communities) organizacij. Največje število sodelujočih imajo Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija. Slovenija ima tri sodelujoče organizacije kot LMO in štiri kot SDIC. Povezava do karte se nahaja tukaj. Slika: gostota LMO organizac [...]     Preberi več >>

Objavljene INSPIRE tabele spremljanja

Države članice so skladno z evropsko Odločbo o spremljanju in poročanju dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi INSPIRE, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve. Navedeni seznam sporočijo Komis [...]     Preberi več >>

Pripravljeni novi osnutki navodil za teme prilog II in IIII

Za vseh 25 tem, ki so navedene v prilogah II in III direktive INSPIRE, so bili pripravljeni novi osnutki navodil za pripravo podatkovnih zbirk skladno z INSPIRE podatkovnimi specifikacijami. V navodilih so tako zahteve kot priporočila za uskladitev podatkov z INSPIRE specifikacijami. Obvezni del navodil  (zahteve) bo preoblikovan v dopolnitev Uredbe o medopravilnosti, ki že velja za teme iz [...]     Preberi več >>

INSPIRE konferenca

Podnaslov konferenje je bil "Izmenjava informacij o okolju, izmenjava inovacij". Udeležilo se je je okrog 1000 udeležencev. Bogat program je zajemal najrazličnejše vidike uvajanja INSPIRE ter vpliv INSPIRE na različna področja življenja in dejavnosti. Več o konferenci na: strani Geodetske uprave Republike Slovenije, strani revije SDI Magazine, ter seveda na spletni strani konterence. [...]     Preberi več >>

Tradicionalno strokovno srečanje geodetov srednjeevropskih držav v Sloveniji

Tradicionalno, že 29. strokovno srečanje je bilo v Celju od 23. do 25. maja 2012. Udeležili pa so se ga predstavniki geodetskih uprav iz Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, Italije (deželi Južna Tirolska in Trentino) ter Slovenije. Tema tokratnega posveta je bila Izboljšava položajne natančnosti katastrskih načrtov. Več si  preberite tukaj. [...]     Preberi več >>