Podzakonski predpis Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Februarja 2010 je začel veljati Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10), ki na podlagi Direktive INSPIRE določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji.   ZIPI določa, da Vlada RS uredi vprašanja glede določanja stroškov za uporabo omrežnih storitev in določanja pristojbine za s [...]     Preberi več >>

Predlog uredbe o spremembi uredbe o medopravilnosti

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Uredba) se nanaša na teme podatkov iz priloge I k direktivi INSPIRE. Evropska komisija je pripravila dopolnitev določil o medopravilnosti z zahtevami za teme podatkov iz Prilog II in [...]     Preberi več >>

Razprava o izvedbenem pravilu INSPIRE

Evropska komisija je dala v javno razpravo dva dokumenta: drugo različico Izvedbenega pravila o INSPIRE prostorskih podatkovnih storitvah in storitvah, ki omogočajo priklic teh storitev (IP PPS), prvo različico navodil za izvedbo tega pravila. Slika 1: Vrste prostorskih podatkovnih storitev v INSPIRE   Uredba INSPIRE o metapodatkih določa vrste prostorskih podat [...]     Preberi več >>

Karta gostote LMO in SDIC organizacij

Na INSPIRE evropskem geoportalu je na novo objavljena karta gostote LMO (Legaly Mandated Organisations) in SDIC (Spatial Data iIntererested Communities) organizacij. Največje število sodelujočih imajo Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija. Slovenija ima tri sodelujoče organizacije kot LMO in štiri kot SDIC. Povezava do karte se nahaja tukaj. Slika: gostota LMO organizac [...]     Preberi več >>

Objavljene INSPIRE tabele spremljanja

Države članice so skladno z evropsko Odločbo o spremljanju in poročanju dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi INSPIRE, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve. Navedeni seznam sporočijo Komis [...]     Preberi več >>