Projektna skupina INSPIRE

Projektno skupino za izvajanje direktive INSPIRE sestavljajo predvsem predstavniki ponudnikov zbirk podatkov, ki so del nacionalne infrastrukture za prostorske informacije in ki bodo postale del evropske Infrastrukture. Skupina šteje 14 članov. Naloge skupine so povezane z zbirkami podatkov INSPIRE ter z izvajanjem zahtev direktive INSPIRE in predpisov za izvajanje direktive. Sklep o imenovan [...]     Preberi več >>

7. konferenca INSPIRE

Podnaslov letošnje konference je bil »The Green Renaissance« Tako kot je dogajanje v renesansi temeljno vplivalo na intelektualno življenje, na umetnost, literaturo, politiko, znanost, religijo itd, tako intenzivno INSPIRE vpliva na način, na katerega so lahko informacije za upravljanje z našim planetom skupno dostopne in uporabljane. Tako kot renesančno gibanje se INSPIRE počasi, a [...]     Preberi več >>

Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE

Slovenija je oddala nacionalno poročilo o izvajanju direktive INSPIRE in tabelo za spremljanje vzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije. Poročilo bo na geoportalu objavljeno kmalu.... [...]     Preberi več >>

Soglasje k predlagani uredbi o medopravilnosti

Dne 8. aprila je bil sklican 10. redni sestanek odbora INSPIRE: Najpomembnejša točka tega sestanka je bilo glasovanje o vsebini podatkovnih specifikaciji in dopolnitvi Uredbe o medopravilnosti podatkov in storitev z vsebinami, povezanimi s temami iz prilog II in III. Obravnavan je bil osnutek uredbe komisije »COMMISSION REGULATION amending Regulation (EC) as regards interoperability of spat [...]     Preberi več >>

Uvodni sestanek projekta ELF

Geodetska uprava Republike Slovenije sodeluje v konzorciju izvajalcev projekta z naslovom »European Location Framework - ELF«. Cilj projekta je zagotoviti skupni evropski lokacijski okvir (ELF), ki bo v skladen z Evropskim interoperabilnostnim okvirjem (angl. European Interoperability Framework – EIF) in z direktivo o vspostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropi (angl. INfras [...]     Preberi več >>