Dopolnilo uredbe o medopravilnosti

Dne 10. decembrat je bila v uradnem listu EU sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. omtobra 2013 o spremembi Uredbe (EU)  št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Uredba določa Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evrops [...]     Preberi več >>

JAVNA RAZPRAVA O IZVAJANJU ZAHTEV INSPIRE

Direktiva INSPIRE je bila uveljavljena leta 2007. Do sedaj je bilo izvedenih mnogo dejavnosti za izvedbo in uresničitev zahtev, ki jih določajo direktiva in predpisi za njeno izvajanje. 23. člen direktiva določa, da »Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o izvajanju te direktive, ki med drugim temelji na poročilih držav članic v skladu s členom 21(2) in (3), do 15. m [...]     Preberi več >>

InGeoCloudS

Cilj projekta INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCLOUDS) je prikazati izvedljivost infrastrukture v oblaku skupaj s potrebnimi storitvami za zagotavljanje nemotenega dostopa do geoprostorskih informacij javnega sektorja. Ta vrsta informacij ima zanimive lastnosti, kot so velikost razpoložljivih podatkov, obstoječih metapodatkov (v skladu z evropsko direktivo INSPIRE) in trenutno razpoložl [...]     Preberi več >>

DOPOLNJENA TEHNIČNA NAVODILA ZA METAPODATKE

4. decembra 2008 je bila v Evropskem uradnem listu objavljena Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov (IP za metapodatke). Ta uredba določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje metapodatkov za zbirke podatkov, nize zbirk podatkov ter storitve za prostorske podatke, ki ustrezajo temam iz pril [...]     Preberi več >>

Sprememba uredbe o medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev

Komisija je dne 21.10.2013 sprejela spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Dopolnitev uredbe delno spreminja že uveljavljena določila glede zbirk podatkov, ki se nanašajo na teme iz Priloge I direktive ter na [...]     Preberi več >>