Kategorija
Oznaka
Kategorija Naslov Datum Date Oznake
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2017
Podatki o zbirkah podatkov in storitvah, njihovi dostopnosti, uporabi in skladnosti s predpisi INSPIRE
06 Jul 2018 2018-07-06
Ceniki Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL
Stroškovnik določa višino pristojbine za stroške omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL. Veljati bo začel 9. januarja 2016.
08 Dec 2017 2017-12-08
Ceniki Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev
Stroškovnik določa višino pristojbine za souporabo podatkov in storitev RTCM podatkovnih tokov do uporabnikov omrežja SIGNAL.
08 Dec 2017 2017-12-08
Zakonodaja Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in 84/2015) - neuradno prečiščeno besedilo
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
20 Jul 2017 2017-07-20 Zakon
Druga gradiva Podatki za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2016
Podatki o zbirkah podatkov in storitvah, njihovi dostopnosti, uporabi in skladnosti s predpisi INSPIRE
17 Maj 2017 2017-05-17
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za metapodatke
Navodila za vzpostavitev metapodatkovnega sistema ob upoštevanju standardov EN ISO 19115 in EN ISO 19119, različica 2.0.1 (v angleškem jeziku)
02 Mar 2017 2017-03-02
Navodila in priporočila Tehnična navodila za storitve v zvezi s prostorskimi podatki in storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev
Dokument podaja smernice za storitve INSPIRE, ki niso omrežne storitve.
31 Jan 2017 2017-01-31
Druga gradiva Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE 2013-2015
13 Dec 2016 2016-12-13
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2015
Podatki o zbirkah podatkov in storitvah, njihovi dostopnosti, uporabi in skladnosti s predpisi INSPIRE
13 Dec 2016 2016-12-13
Navodila in priporočila Sistem registrov INSPIRE
Osnovna priporočila za upravljavce zbirk glede sistema registrov šifrantov, oštevilčenj, slojev, objektnih tipov, oštevilčenj... INSPIRE
27 Okt 2016 2016-10-27
Druga gradiva Akcijski načrt IPI 2016-2020
Vlada RS je sprejela AN IPI za obdobje 2016 do 2020
15 Maj 2016 2016-05-15
Ceniki Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev
Stroškovnik določa višino pristojbine za souporabo podatkov in storitev glede distribucije RTCM podatkovnih tokov do uporabnikov omrežja SIGNAL. Veljati je začel 1. aprila 2016.
08 Mar 2016 2016-03-08
Ceniki Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov
Stroškovnik določa pristojbine za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov iz zbirke ali delov zbirke prostorskih podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Veljati je začel 1. aprila 2016.
08 Mar 2016 2016-03-08
Ceniki Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov (neveljaven)
Stroškovnik, ki določa pristojbine za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov iz zbirke ali delov zbirke prostorskih podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Veljati je prenehal 1. aprila 2016.
08 Mar 2016 2016-03-08
Zakonodaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur.l.RS. št. 84/2015)
Sprememba ZIPI zagotavlja skladen, popoln in celovit prenos Direktive INSPIRE v notranji pravni red Republike Slovenije
06 Nov 2015 2015-11-06 Zakon
Zakonodaja Popravek Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti
V Uradnem listu EU (OJ L 365) je bil objavljen popravek prevoda Direktive.
29 Okt 2015 2015-10-29 Direktiva
Zakonodaja Čistopis popravljene Direktive INSPIRE
Neuradno prečiščeno besedilo Direktive
29 Okt 2015 2015-10-29 Direktiva
Navodila in priporočila ABC INSPIRE
Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalaga direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.
21 Sep 2015 2015-09-21
Druga gradiva Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa
Geodetska uprava je izdala stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov. Nanaša se na podatke omrežja SIGNAL.
22 Maj 2015 2015-05-22
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2014
Podatki o zbirkah podatkov in storitvah, njihovi dostopnosti, uporabi in skladnosti s predpisi INSPIRE
18 Maj 2015 2015-05-18
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009
Ul EU L 354/6 - Predpis se nanaša na opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE
11 Feb 2015 2015-02-11 Omrežne storitve
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki - prečiščeno besedilo
V prečiščenem besedilu so upoštevane uredbe št. 1089/2010, 102/2011 in 1253/2013.
11 Feb 2015 2015-02-11 Podatki
Zakonodaja Uredba komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatk
(UL L 331/11) Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede tem podatkov iz Prilog II in III Direktive ter delno spreminja zahteve za teme podatkov iz priloge I
11 Feb 2015 2015-02-11 Podatki
Zakonodaja Uredba komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podat
Ul EU L 354/8 - Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede storitev v zvezi s prostorskimi podatki
11 Feb 2015 2015-02-11 Omrežne storitve
Navodila in priporočila Podatkovne specifikacije
Za vsako od 34-ih tem so pripravljene posebne podatkovne specifikacije v obliki navodil. Interaktivni dostop do specifikacij je možen tukaj: http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ScopeTheme.action
02 Feb 2015 2015-02-02
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2013
Seznam zbirk podatkov in storitev, povezanih z zbirkami podatkov, za leto 2013
20 Maj 2014 2014-05-20
Povezave Projekt posodobitev PPI zaradi zmanjšanja tveganj in posledic poplav
Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture
12 Feb 2014 2014-02-12
Povezave Evropski geoportal INSPIRE
MD o podatkih in storitvah
09 Dec 2013 2013-12-09
Povezave Portal NIO
Nacionalni interoperabilnostni okvir
09 Dec 2013 2013-12-09
Povezave Projekt ELF
European Location Framework
09 Dec 2013 2013-12-09
Povezave Projekt EULF
European Union Location Framework
09 Dec 2013 2013-12-09
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za storitve prenosa
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev prenosa, različica 3.1 (v angleškem jeziku)
09 Avg 2013 2013-08-09
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2012
Seznam zbirk in storitev za spremljanje vzpostavitve in uporabe IPI
15 Maj 2013 2013-05-15
Druga gradiva Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE 2010-2012
15 Maj 2013 2013-05-15
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za storitve vpogleda
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev vpogleda, različica 3.11 (v angleškem jeziku)
04 Apr 2013 2013-04-04
Zakonodaja Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev
Uredba določa podrobnejša merila in pogoje za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbin za souporabo podatkov in storitev.
11 Sep 2012 2012-09-11 Podzakonski predpisi
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2011
Seznam zbirk in seznam storitev, ki sestavljajo slovensko infrastrukturo za prostorske informacije z zbranimi podatki za izračun kazalnikov vzpostavitve in uporabe slovenske IPI.
15 Maj 2012 2012-05-15
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za storitve iskanja
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev iskanja, različica 3.1 (v angleškem jeziku)
07 Nov 2011 2011-11-07
Povezave Geoportal ARSO
Portal Agencije RS za okolje
02 Nov 2011 2011-11-02
Povezave Eurogeoinfo
Prostorski podatki in storitve v EU
02 Nov 2011 2011-11-02
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Določa tehnične zahteve za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki spadajo med teme iz priloge I k direktivi INSPIRE.
07 Jun 2011 2011-06-07 Podatki
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Dopolnjuje uredbo o omrežnih storitvah z določili o omrežnih storitvah prenosa in preoblikovanja podatkov.
07 Jun 2011 2011-06-07 Omrežne storitve
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št.102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 31/13 dne 05. 02. 2011. Dopolnjuje Uredbo o medopravilnosti s podrobnimi šifranti in vrednostmi v njih.
07 Jun 2011 2011-06-07 Podatki
Povezave Portal PROSTOR
Dostop do geodetskih podatkov
06 Jun 2011 2011-06-06
Povezave Spletna stran INSPIRE
Stran EU za INSPIRE
10 Maj 2011 2011-05-10
Druga gradiva Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE do leta 2009
28 Mar 2011 2011-03-28
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2010
Tabela s seznamom zbirk, podatki za izračun indikatorjev ter z indikatorji za spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji
28 Mar 2011 2011-03-28
Druga gradiva Domača stran direktive INSPIRE
Domača stran Evropske Komisije glede direktive INSPIRE
11 Nov 2010 2010-11-11
Druga gradiva Domača stran Geodetske uprave RS
Predstavitvena stran Geodetske uprave Republike Slovenije
31 Okt 2010 2010-10-31
Zakonodaja Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov
(UL L, št. 326 z dne 3.12.2008). Uredba je začela veljati 23. decembra 2008 in določa obvezne metapodatkovne elemente za podatke in storitve ter obveznost, da morajo države članice vzpostaviti metapodatke za podatke in storitve za parcele, naslove, prostorske enote, zemljepisna imena, hidrografijo, prometna omrežja, koordinatne referenčne sisteme in koordinatne mreže, zavarovana območja, ortofoto, modele višin, pokrovnost tal in geologijo do 3. decembra 2010.
31 Okt 2010 2010-10-31 Metapodatki
Zakonodaja Odločba Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja
(UL L, št. 148 z dne 11.06.2009) določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju Direktive INSPIRE. Spremljanje temelji na nizu kazalnikov, izračunanih na podlagi podatkov, zbranih pri ustreznih upravljavcih in se začne s 5. junijem 2009. Prvo poročanje o izvajanju direktive je predvideno za 15. maj 2010.
31 Okt 2010 2010-10-31 Spremljanje in poročanje
Zakonodaja Uredba komisije (ES) št. 976/2009 z dne 20. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev
(UL L, št. 274 z dne 20.10.2009) določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih storitev iskanja in pregledovanja ter obveznosti glede razpoložljivosti navedenih storitev javnim organom držav članic in tretjim osebam.
31 Okt 2010 2010-10-31 Omrežne storitve
Zakonodaja Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
Zakon določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša direktiva INSPIRE.
31 Okt 2010 2010-10-31 Zakon
Zakonodaja Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic
objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 83/8 dne 30. 3. 2010, določa usklajene pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s strani organov in institucij skupnosti v skladu s členom 17 Direktive INSPIRE.
30 Okt 2010 2010-10-30 Dostop do podatkov
Zakonodaja Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)
(UL L, št. 108 z dne 25.04.2007, str.1), uveljavljena je bila 15. maja 2007.
27 Okt 2010 2010-10-27 Direktiva
Druga gradiva Portal prostor
Spletno mesto s storitvami in aplikacijami Geodetske uprave Republike Slovenije
27 Okt 2010 2010-10-27
Druga gradiva Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2009
Seznamom zbirk, podatki za izračun indikatorjev ter z indikatorji za spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji
24 Jul 2010 2010-07-24
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za storitve preoblikovanja shem INSPIRE
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev preoblikovanja shem INSPIRE, različica 3.0(v angleškem jeziku)
12 Jul 2010 2010-07-12
Navodila in priporočila Tehnično navodilo za storitve transformacije koordinat
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev transformacije koordinat (v angleškem jeziku)
15 Mar 2010 2010-03-15