Koordinacija

V Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) , ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo INSPIRE, je za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in za učinkovito izvajanje infrastrukture za prostorske informacije določena nacionalna točka za stike.

ZIPI določa, da naloge nacionalne točka za stike izvaja ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost, kar v konkretnem primeru pomeni Ministrstvo za okolje in prostor v okviru katerega deluje Geodetska uprava Republike Slovenije.

Naloge nacionalne točke za stike je določil so določene v 18. členu in sicer opravlja naslednje naloge:
  • vodi in vzdržuje seznam zbirk prostorskih podatkov,
  • vodi podrobnejše opise tem prostorskih podatkov,
  • upravlja geo-portal za prostorske informacije,
  • vodi in vzdržuje informacijski sistem za metapodatke,
  • skrbi za zagotavljanje medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi,
  • pripravlja predloge operativnih programov vlade iz 20. člena tega zakona,
  • skrbi za izvajanje izvedbenih pravil direktive INSPIRE v Republiki Sloveniji,
  • pripravlja in dopolnjuje strategijo infrastrukture za prostorske informacije,
  • pripravlja program dejavnosti in ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje zahtev za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije,
  • pripravlja poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije za Evropsko komisijo.