Časovnica

Časovnica za izvedbo obveznosti iz direktive INSPIRE je prikazana na naslednji shemi: