Sestanek tehnične skupine INSPIRE MIG-T

Tudi 64. redni sestanek tehnične skupine za implementacijo in vzdrževanje INSPIRE (MIG-T) je potekal spletno. Glavni poudarki so bili na rezultatih monitoringa in poročanja za leto 2020, primerih dobre prakse, centralnih gradnikih INSPIRE ter delovnih programih za obdobje od leta 2020 do 2024.
 
Prvič so bili predstavljeni rezultati monitoringa in poročanja za leto 2020. Generalno so se rezultati glede na leto 2019 precej izboljšali, še vedno pa obstajajo luknje v implementaciji. Vidne so precejšnje razlike med posameznimi državami. Slovenija je pri večini indikatorjev nad povprečjem, tj. pri skladnosti zbirk in storitev ter napredku, opravljenem v zadnjem letu. Ne glede na veliko število dodanih storitev (še posebej storitev vpogleda), pa smo še vedno podpovprečni pri deležu zbirk, ki so dostopne preko storitev za prenos in vpogled. To so indikatorji, ki jih bo potrebno v letošnjem letu bistveno izboljšati, da se izognemo sankcijam. Rezultate držav si lahko ogledate na naslovu https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2020.html.

Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je, kot dodatno pomoč državam oziroma možne načine implementacije posameznih rešitev, začelo zbirati primere dobrih praks pri implementaciji direktive INSPIRE. Na strani https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/good-practice-library se nahaja knjižnica dobrih praks, kjer se lahko vidi predlagane in potrjene dobre prakse. Razložen je tudi postopek prijave in potrditve objave. Prvi primeri so že objavljeni.

Centralni gradniki infrastrukture INSPIRE se stalno nadgrajujejo in izboljšujejo. Pri Geoportalu INSPIRE so osredotočeni na tehnološko prenovo zalednega sistema. V drugi polovici januarja je bila objavljena nova različica orodja Reference Validator, ki vključuje pomembne spremembe prvič po juniju 2020. V naslednji verziji se pričakujejo tudi izboljšave uporabniškega vmesnika na osnovi pripomb uporabnikov. Pomembna sprememba se je zgodila tudi pri zagotavljanju pomoči uporabnikom. Prej je bila ta razdeljena po orodjih in raznih spletnih portalih, zdaj pa se je vse omenjeno združilo na Github-u pod imenom INSPIRE Helpdesk (https://github.com/INSPIRE-MIF/). Vsebine se bodo v prihodnosti lahko dodajale. Nudenje pomoči uporabnikom bo dvonivojsko, da se pospeši reševanje enostavnih težav.


Nova verzija orodja Re3gistry je pripravljena za uporabo, čeprav še manjka podpora nekaterim formatom. V kratkem se pričakuje migracija uradnega sistema registrov INSPIRE na novo verzijo.

Zaradi ugodnega političnega in tehnološkega momenta za trajnostni razvoj INSPIRE se je začelo z izdelavo delovnega programa za obdobje do leta 2024. V njem je 6 glavnih področij:
1.1. Proti digitalnemu ekosistemu za okolje in trajnost
2.1. Prioritiziranje podatkov na osnovi potreb
2.2. Načrt za implementacijo na osnovi prioritet
2.3. Poenostavitev implementacije INSPIRE
2.4. Centralne infrastrukturne komponente
3.1.Iniciativa GreenData4all

Natančnejše vsebine se še usklajujejo. Sledilo bo oddajanje pozivov za sodelovanje v posameznih skupinah.

Zaradi viroloških razmer v Evropi se predvideva, da bo tudi letos konferenca INSPIRE organizirana spletno. Obstaja pa možnost, da se konferenca "v živo" organizira v letu 2022.

Povezava na program ter predstavitve sestanka, kjer so podrobnejši opisi ugotovitev in sklepov: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=644907982

Matej Sotlar

 

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.