Letno poročilo o delu Geodetske uprave RS za leto 2019

Poročilo vsebuje kratko predstavitev Geodetske uprave, pregled dela v preteklem letu ter v zaključnem delu analizo dostopa do digitalnih podatkov Geodetske uprave RS. Poročilo je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.