Globalna javna razprava o vodniku za izvajanje Integriranega okvirja za prostorske informacije

Vodnik za izvajanje Integriranega okvirja za prostorske informacije (IGIF) opredeljuje dejavnosti, ki so potrebne za okrepitev upravljanja geoprostorskih informacij. Dokument zagotavlja vladam informacije o načrtovanju, vzpostavitvi, izvajanju in vzdrževanju nacionalnoh integriranih geoprostorskih informacijskih okvirov na način, da so transformacijske spremembe omogočene, vidne in trajnostne. Vodnik za izvajanje vsebuje posebne smernice in možnosti, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju IGIF. Vsebuje devetih strateških poti, ki usmerjajo uporabnika pri ustvarjanju IGIF-a.Dokument je dostopen na  povezavi , priloženo je vabilo in opis načina podajanja pripomb. Pripombe bo sprejemala ga. Vilma Frani (frani@un.org) do 29. maja 2020. Pripombe pošljite v vednost tudi ga. Mateji Urbančič (mateja.urbancic1@gov.si).

Attached files

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.