Konferenca o kakovosti prostorskih podatkov

Tretjo zaporedno konferenco o kakovosti prostorskih podatkov sta ob sodelovanju OGC (Open Geospatial Consortium) , ISO (International Organization for Standardization) in ICA (International Cartographic Association) organizirali instituciji EuroGeographics in EuroSDR. Potekala je v dneh 28. in 29. januarja 2020 v kraju Valetta na Malti.

Nove tehnologije, nove možnosti, vse bolj zahtevni in usposobljeni uporabniki prinašajo pred proizvajalce prostorskih podatkov nove in nove izzive. Pričakuje se, da bodo podatki ažurni, pravilni, zanesljivi in nasploh ustrezne kakovosti ter tako primerni za kar najširšo uporabo. Prav tako se od ponudnikov podatkov zahteva, da ustrezno določijo oziroma potencialnim uporabnikom zagotovijo informacije o stopnji zaupanja, kakovosti, poreklu, ustreznosti, zanesljivosti ter ne nazadnje tudi vsebini geoprostorskih podatkov. Od upravljanja s kakovostjo podatkov v obliki nepovezanih (in dragih) projektov se napredni proizvajalci podatkov obračajo k celovitejšim pristopom. Ob skrbno izdelani strategiji kakovosti ter uporabi orodij za izvajanje avtomatiziranih postopkov zmanjšujejo stroške in čas, potreben za ohranjanje ustrezne kakovosti prostorskih podatkov, ter tako zagotavljajo, da so njihovi podatki vedno pravilni in pravočasni ter na voljo širokemu krogu uporabnikov. Izkušnje s projekti, orodji in raziskavami s področja kakovosti podatkov so bile tema dvodnevne konference.

Prvi sklop predstavitev se je ukvarjal z upravljanjem kakovosti zbirk podatkov, ki jih sestavljajo podatki iz različnih virov. Med drugim so finski predstavniki predstavili vidike kakovosti pri nacionalni topografski bazi, za katero so vir podatki iz različnih okolij in z različno stopnjo kakovosti. Naslednji sklop je obravnaval merjenje kakovosti podatkov, tako z vidika OpenStreet Map, kot okolja BIM ter načine določanja, merjenja ter poročanja tematske pravilnosti in popolnosti vsebine topografskih kart.


                       Slika 1 - vir predstavitev
Thematic accuracy and completeness of topographic maps

Kakovost podatkov v e-upravi je bila predstavljena s tremi referati, poudarjena je bila kakovost podatkov na splošno z vidika e-uprave. Poseben sklop je bil namenjen predstavitvi revizije standarda ISO 19157:2013 Geographic Information – Data Quality. Vodja projekta pri ISO Torsten Svard je predstavil potek dejavnosti, časovne okvirje ter spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša revizija tega standarda. Novi standard bo predvidoma dokončno potrjen julija 2022. Sledil je sklop o uradnih geoprostorskih podatkih, kjer je EuroGeographics podal posodobljeno definicijo ter predstavil lastnosti, ki jim morajo tovrstni podatki ustrezati. Poudarjena je bila potreba po ustrezni kakovosti uradnih podatkov, njihovi zanesljivosti, dostopnosti, ažurnosti ter, zelo pomembno, obveznosti uporabe. Sklop z novimi metodami v merjenju kakovosti je prinesel zanimiv pogled na vrednotenje modelov višin, matrike o tematski točnosti v kontrolah kakovosti ter, posebej zanimivo za slovenske ponudnike podatkov, o kreiranju modelov kakovosti. Kako do modelov kakovosti in pomen izdelave ter upoštevanja tega modela je bil poseben projekt EuroGeographicsa, rezultati so bili predstavljeni na konferenci. V zadnjem delu konference so sledili še različni primeri ravnanja s kakovostjo podatkov (Malta, Hrvaška, Nizozemska, Danska…)

Opisane dejavnosti, dosežki in novosti predstavljajo predloge in načine, kako lahko ponudniki podatkov v večji meri vključimo načela kakovosti podatkov v procese načrtovanja, izdelave, vzdrževanja in zagotavljanja dostopa do podatkov. Veliko najrazličnejših kontrol kakovosti se dejansko že izvaja – različno v različnih okoljih, vendar bi bilo treba te postopke in dejavnosti prevesti v mednaroden in standardiziran jezik o kakovosti geoprostorskih podatkov ter jih dopolniti z manjkajočimi kazalci in poročili. Prav tako bi bilo pri produkciji prostorskih podatkov smiselno oziroma nujno potrebno začeti uvajati strategijo in modele kakovosti, ki so predpogoj za določanje, ocenjevanje, dokumentiranje in predstavitev kakovosti zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev.

Predstavitve so na voljo na spletni strani konference:
https://eurogeographics.org/calendar-event/3rd-international-workshop-on-spatial-data-quality/

Pripravila:
Irena Ažman
 

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.