Poročilo Eurogeographicsa o uradnih prostorskih podatkih Evrope

Uradni geoprostorski podatki so eden temeljnih gradnikov digitalne transformacije in jih je mogoče opredeliti s sedmimi značilnostmi, ki spodbujajo njihovo zaupanje prek meja in med uporabniki, pravi novo poročilo zdtuženja Eurogeographics.
Določa, da so uradni, verodostojni podatki zelo pomembni, ker podpirajo številne pravne, davčne, varnostne in druge namene ter naloge javne uprave. Na primer katastrski organi in zemljiške knjige izpolnjujejo bistveno vlogo in zagotavljajo uradne, podrobne, varne in zanesljive informacije o lastninskih pravicah in njihovi registraciji. Povezava na poročilo tukaj.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.