Prenovljen Geoportal INSPIRE

Na voljo je od 18.septembra 2018.

Evropska komisija je 18. septembra 2018 predstavila novi Geoportal INSPIRE, ki omogoča lažji dostop do prostorskih podatkov v EU. Prenovljen portal zagotavlja javnim organom, podjetjem in državljanom iskanje, dostop in uporabo evropskih podatkovnih zbirk, povezanih s prostorom in okoljem. Novi geoportal ponuja pregled razpoložljivosti nabora podatkov INSPIRE po državah in tematskih področjih ter omogoča uporabo podatkov v različnih aplikacijah. Temelji na metapodatkih, ki se redno zbirajo iz (trenutno 36) uradno registriranih nacionalnih katalogov podatkov držav članic EU in držav Efte.

Geoportal INSPIRE je dostopen na povezavi http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.