Resolucija OZN o strateškem okviru za prostorske informacije in storitve

za potrebe preprečevanja in odprave posledic naravnih nesrečEkonomsko-socialni svet Združenih narodov (ECOSOC) je na svojem zasedanju dne 2.7.2018 sprejel Resolucijo o strateškem okviru za prostorske informacije in storitve za potrebe preprečevanja in odprave posledic naravnih nesreč.  Gradivo so pripravili člani delovne skupine Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informaciji pri OZN - UN GGIM. Na ECOSOCU sta besedilo resolucije predstavili stalna misija Jamajke in stalna misija Filipinov. Originalno besedilo resolucije je na voljo na spletni strani OZN v vseh šestih uradnih jezikih OZN (arabščina, kitajščina, angleščina, francoščina, ruska in španska).(http://undocs.org/E /2018/L.15)

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.