Delavnica o povezovanju podatkov s posrednim georeerenciranjem

  • delavnico bo organiziralo združenje EuroSDR ob podpori EGG skupine INSPIRE. Potekala bo v Parizu 4. in 5. septembra 2018. INSPIRE teme kot so zemljepisna imena, naslovi in prostorske enote so jedrni podatki, ki so omogočajo posredno referenciranje v prostoru, zato je seminar lahko zanimiv za širšo skupnost INSPIRE.
 

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.