Sestanek delovne skupine ISA2 za prostorske rešitve

Dne 21.3.2018 je v Bruslju na sedežu Evropske Komisije skupnosti potekal redni sestanek delovne skupine, programa ISA2 za prostorske rešitve (ISA2 Working Group Spatial Solutions).

Namen sestanka je bil prestavitev potekajočih aktivnosti, izmenjava mnenj o programu dela skupne in usmeritvah za naprej.
Pomembnejše teme sestanka skupine:
  • program interoperabilnih rešitev za evropsko javno upravo ISAter doseženi rezultati v preteklem letu s poudarkom na 10/17. aktivnosti – ELISE;
  • študija o ekonomski vrednosti prostorskih podatkov ter analiza vpliva geografskih informaciji na gospodarsko rast v Evropi in njihov vpliv na skupni Evropski digitalni trg;
  • zagotavljanju zasebnosti pri uporabi prostorskih podatkov;
  • aktivnosti, ki jih v okviru izvajanja EULF izvaja JRC kot pilotne projekte na področju prometa, pomorstva in energetike;
  • pilotni projekt EU Gazetter;
  • ovire pri uporabi INSPIRE skladnih podatkov;
  • prioritetna aktivnosti v letu 2018.

                                                                        udeleženci sestanka delovne skupine
 

Podrobnejše poročilo, ki ga je zapisal Tomaž Petek, je v pripeti datoteki.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.