Delavnica o preverjanju izdelkov INSPIRE

v organizaciji EuroGeographics, JRC in EuroSDR 2. in 3. 6. 2016

Delavnica je potekala 2. in 3. junja v Parizu. Obravnavana so bila pravila, izkušnje, napotki in načini  preerjanja pravilnosti in usklajenost "izdelkov INSPIRE", torej validacije pravilnosti metapodatkov, omrežnih storitev in podatkovnih zbirk ter njihove usklajenosti z zahtevami INSPIRE.Veliko število udeležencev na delavnici kaže na pomembnost in zanimivost teme. Obravnavane so bile zahteve za preverjanje skladnosti metapodatkov, omrežnih storitev ter samih zbirk podatkov - z dokumetni in pravili INSPIRE. V ta namen so bila razvita in predstavljena orodja in njihove zmožnosti za preverjanje posameznih sestavnih delov infrastrukture pa prostorske informacije.

Vsekakor zanimive predstavitve s koristnimi informacijami in napotki za vse upravljavce zbirk prostorskih podatkov ter njihove izvajalce.

Povezava do predstavitev z delavnice se nahaja tukaj

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.