ABC INSPIRE

Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE.


Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalagata direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije. Dokument je dostopen v zavihku "Navodila in priporočila".

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.