GeoDCAT-AP

Predlog specifikacij je v javni razpravi do 30.8. 2015

Aplikacijski profil GeoDCAT-AP (Geo DataCATalog Application Profile) je bil razvit v okviru programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administration). Evropska Komisija poziva strokovnjake, da sodelujejo v javni razpravi tega dokumenta, ki predstavlja razširitev uveljavljenega profila DCAT-AP s prostorsko komponento. Razpirjen profil omogoča opisovanje prostorskih podatkov, serij podatkov in storitev za te podatke. GeoDCAT-AP zagotavlja sintakso RDF, ki omogoča združevanje metapodatkovnih elementov, določenih v ISO standardu 19115:2003, in elementov, določenih v predpisih INSPIRE. Namen specifikacije je omogočiti iskanje prostorskih podatkov in storitev preko splošnih podatkovnih portalov in s tem razširiti uporabnost in dostopnost prostorskih informacij ne glede na meje in področja uporabe. Specifikaciji GeoDCAT-AP je dodan XSLT script, ki zagotavlja samodejno pretvorbo metapodatkovnih zapisov po ISO 19139 standardu v format GeoDCAT-AP.


Predlog nove specifikacije ne nadomešča specifikacij INSPIRE, ampak omogoča pretvorbo metapodatkovnih elementov INSPIRE tako da ponudniki portalov lahko objavijo svoje metapodatkovnbe zapise tudi na podatkovnih portalih, ki temeljijo na DCAT-AP specifikaciji.
 
Specifikacijo GeoDAT-AP je razvila skupina strokovnjakov pod okriljem JRC (Joint Research Centre). Temelji na predhodni študiji uskladitve med metapodatkovnimi elementi INSPIRE in specifikacijo DCAT-AP, ki je bila narejena  v okviru programa ISA (Re-usable INSPIRE reference platform- ARe3NA). Delo je nadaljevala delovna skupina GeoDCAT-AP v okviru Akcije 1.1 (SEMIC) programa ISA.
 
Več informacij o javni razpravi in dokumentu je na voljo tukaj.
 
Dokument, ki je predmet javne razprave, pa je dostopen na tej povezavi.

Rok za pripombe na dokument je konec avgusta 2015.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.