Projektna skupina INSPIRE

Minister za infrastrukturo in prostor je imenoval projektno skupino za izvajanje direktive INSPIRE

Projektno skupino za izvajanje direktive INSPIRE sestavljajo predvsem predstavniki ponudnikov zbirk podatkov, ki so del nacionalne infrastrukture za prostorske informacije in ki bodo postale del evropske Infrastrukture. Skupina šteje 14 članov. Naloge skupine so povezane z zbirkami podatkov INSPIRE ter z izvajanjem zahtev direktive INSPIRE in predpisov za izvajanje direktive.

Sklep o imenovanju projektne skupine se nahaja v spodnji datoteki.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.