Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE

Slovenija je oddala nacionalno poročilo Evropski komisiji

Slovenija je oddala nacionalno poročilo o izvajanju direktive INSPIRE in tabelo za spremljanje vzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije. Poročilo bo na geoportalu objavljeno kmalu....

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.