Some news are published only in slovenian language

Izobraževanje o transformaciji v nov koordinatni sistem

Geodetska uprava Republike Slovenije organizira 12. 11. 2018 izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?   Izobraževanje poteka v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem in je namenjeno vsem, ki uporabljajo prostorske podatke.   Potekalo bo dne 12. novembra 2018, od 13. do 15. ure, v prost [...]     Read more >>

Transformacija v nov koodinatni sistem

Evropski prostorski referenčni sistem je vzpostavljen zaradi zagotavljanja povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU. Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je Evropska unija predpisala z direktivo INSPIRE, ki je povzela pri­poročila EUREF (European Reference Frame) – podkomisije za referenčne sisteme pri Mednarodni zvezi za geo [...]     Read more >>

Konferenca INSPIRE

Med 18. in 21. septembrom je v Antwerpnu v Belgiji potekala INSPIRE konferenca 2018, ki se je je udeležilo več kot 700 strokovnjakov z različnih področij, povezanih z geoprostorskimi informacijami. Na 4 plenarnih zasedanjih in 44 sekcijah je bilo predstavljenih 236 referatov. V sklopu konference je bilo organiziranih tudi 16 delavnic, več kot 20 podjetij in institucij pa se je predstavilo [...]     Read more >>

Prenovljen Geoportal INSPIRE

Evropska komisija je 18. septembra 2018 predstavila novi Geoportal INSPIRE, ki omogoča lažji dostop do prostorskih podatkov v EU. Prenovljen portal zagotavlja javnim organom, podjetjem in državljanom iskanje, dostop in uporabo evropskih podatkovnih zbirk, povezanih s prostorom in okoljem. Novi geoportal ponuja pregled razpoložljivosti nabora podatkov INSPIRE po državah in tematskih področjih [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.