Some news are published only in slovenian language

4. slovenski INSPIRE dan

Dogodka, ki je potekal 7. 11. 2018 v Kristalni palači v BTC-ju, se je udeležilo 110 udeležencev iz različnih institucij, ki se srečujejo z implementacijo direktive INSPIRE.  4. slovenski INSPIRE dan sta otvorila državni sekretar iz Ministrstva za okolje in prostor, gospod Aleš Prijon ter generalni direktor Geodetske uprave RS, gospod Anton Kupic.   V prvem sklopu predavanj so predavate [...]     Read more >>

Odprta pisarna pomoči

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS), ki je bil sprejet leta 2014, je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.   Uveljavitev novega koordinatnega sistema in transformacija p [...]     Read more >>

4. slovenski INSPIRE dan

Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava RS organizirata četrti slovenski INSPIRE dan. Dogodek bo potekal 7. novembra 2018, z začetkom ob 9.00 uri, v kongresni dvorani Kristalne palače v BTC v Ljubljani (Šmartinska cesta 152, BTC City Ljubljana).   Kot vsako leto bo tudi letos vsebina INSPIRE dneva namenjena pregledu opravljenega dela pri izpolnjevanju obveznosti iz evropske di [...]     Read more >>

Izobraževanje o transformaciji v nov koordinatni sistem

Geodetska uprava Republike Slovenije organizira 12. 11. 2018 izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?   Izobraževanje poteka v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem in je namenjeno vsem, ki uporabljajo prostorske podatke.   Potekalo bo dne 12. novembra 2018, od 13. do 15. ure, v prost [...]     Read more >>

Transformacija v nov koodinatni sistem

Evropski prostorski referenčni sistem je vzpostavljen zaradi zagotavljanja povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU. Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je Evropska unija predpisala z direktivo INSPIRE, ki je povzela pri­poročila EUREF (European Reference Frame) – podkomisije za referenčne sisteme pri Mednarodni zvezi za geo [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.