Some news are published only in slovenian language

Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019

V času od 5. do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na novi državni koordinatni sistem (D96/TM). V tem času Geodetska uprava ne bo evidentirala sprememb podatkov v evidencah, nemoteno pa bo vlaganje zahtev za začetek upravnih in drugih postopkov. Storitve dostopa do podatkov Geodetske uprave bodo delovale nemoteno s stanjem podatkov na dan 4. januar 2019. Po izvedeni transformac [...]     Read more >>

Sestanek skupine MIG in odbora INSPIRE

Poročilo s sestanka MIG skupine in INSPIRE odbora   Dne 26 in 27. novembra 2018 sta bila v Bruslju organizirana 9. redni sestanek skupine za implementacijo direktive INSPIRE (MIG) in 15. sestanek INSPIRE odbora. Na sestanku so bili prisotni predstavniki iz držav članic EU in predstavniki DG Environment, EEA, JRC in Eurostata iz Evropske komisije. Na dnevnem redu zasedanja je bil pregled [...]     Read more >>

Posnetek predavanj o transformaciji koordinat

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija koordinat v novi koordinatni sistem organizirala izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?   Izobraževanje je bilo namenjeno širši strokovni javnosti.  Zaradi velikega zanimanja in omejenega števila mest na izobraževanjih, je izobraževan [...]     Read more >>

Najava izobraževanja za občine

Spoštovani!   Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta  Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje na temo transformacij tudi za zaposlenim na občinah, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske podatke in upravljavce gospodarske javne infrastrukture.   Naslov izobraževanja je: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski [...]     Read more >>

Dodatno izobraževanje za transformacijo koordinat

Zaradi velikega zanimanja je Geodetska uprava Republike Slovenije organizira dodatno izobraževanje z naslovom:   Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?   Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za vse, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske podatke?   Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.