Some news are published only in slovenian language

Poročilo Eurogeographicsa o uradnih prostorskih podatkih Evrope

Uradni geoprostorski podatki so eden temeljnih gradnikov digitalne transformacije in jih je mogoče opredeliti s sedmimi značilnostmi, ki spodbujajo njihovo zaupanje prek meja in med uporabniki, pravi novo poročilo zdtuženja Eurogeographics. Določa, da so uradni, verodostojni podatki zelo pomembni, ker podpirajo številne pravne, davčne, varnostne in druge namene ter naloge javne upr [...]     Read more >>

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije. Naslov letošn [...]     Read more >>

Novici s področja dela UN GGIM

Integrirani okvir za prostorske informacije - 2. del: Priročnik za izvajanje Odbor strokovnjakov je na svojem devetem zasedanju avgusta 2019 pozdravil razvoj in izpopolnitev navodil za izvajanje IGIF (Integrated Geospatial Information Framework) v okviru priprav na nadaljnja in širša globalna posvetovanja z državami članicami in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. Osnutek navo [...]     Read more >>

Prostorski podatki postajajo prevladujoči trend

Dogodka INSPIRE Helsinki 2019 se je udeležilo približno 170 ljudi iz 29 držav z namenom, da bi spodbudili razpravo in nove ideje, kako izkoristiti ves potencial prostorskih podatkov. Tridnevni dogodek je predstavljal izzive pri uporabi prostorskih podatkov, praktične delavnice in predstavitve,  usmerjene v prihodnost.  Eden od ciljev dogodka je bil ponuditi rešitve, kako bolje prilagoditi [...]     Read more >>

5. slovenski INSPIRE dan

19. 11. 2019 je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski INSPIRE dan. Udeležilo se ga je 90 strokovnjakov iz različnih institucij, ki se srečujejo z implementacijo direktive INSPIRE. Poudarek letošnjega INSPIRE dneva je bil na večji uporabnosti in dostopnosti prostorskih podatkov preko spletnih storitev pregledovanja in prenosa podatkov. Dogodek sta otvorila državni sekretar iz Mini [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.