Some news are published only in slovenian language

Pogled na Zemljo

Pogled na Zemljo je dvosmerna okoljska komunikacijska platforma, ki združuje znanstvene podatke z odzivi in opažanji milijonov običajnih ljudi. Izhaja iz partnerstva med družbo Microsoft in Evropsko agencijo za okolje (EEA). Trenutno vsebuje podatke o več kot 22.000 kopališčih po vsej Evropi. Pogled na Zemljo vsebuje tudi podatke o kakovosti zraka za več kot 1.000 postaj po vsej Evropi. [...]     Read more >>

Evropa odpira dostop do javnih podatkov

Evropska komisija je pozvala nacionalne vlade, naj sledijo njenemu zgledu. S pojmom "javni podatki" so mišljeni vsi podatki, ki jih javni organi v Evropski uniji vzpostavljajo, pripravljajo, zbirajo ali plačujejo zanje. Sem se vključujejo vse vrste podatkov kot npr. geografski podatki, statistični in meteorološki podatki, podatki iz javno financiranih projektov, raziskav ter digitalizirane kn [...]     Read more >>

Sestanek stalnega odbora za INSPIRE

Na sestanku so predstavniki Evropske komisije članom stalnega odbora predstavili napredek pri izdelavi podatkovnih specifikaciji za prilogi II in III ter dokument o oblikovanju ekspertne skupine za posodabljanje priporočil in izvedbenih pravil INSPIRE.  Podatkovne specifikacije: Vanda Nunes de Lima iz Joint Research Centra (JRC) je v uvodu predstavila delo na podatkovnih specifikacijah za [...]     Read more >>

Delovno srečanje z donatorji

Predstavniki Geodetske uprave RS in MOP-a smo se na sedežu Norveške geodetske uprave v Honefossu sestali s predstavniki geodetskih uprav Norveške (Statens kartverk - SK) in Islandije (National Land Survey of Iceland - NLSI) na usklajevalnem sestanku. Namen sestanka je bil pregled predloga in oblikovanje dokončne dokumentacije za prijavo projekta za sofinanciranje z donacijo iz finančnega [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.