Some news are published only in slovenian language

Impact of the NSDI in the society, Challenges for establishment

V času od 19. do 20. septembra 2011 je bila v Skopju organizirana mednarodna konferenca z naslovom 'Impact of the NSDI in the society , Challenges for establishment'. Konferenca je bila namenjena predstavitvi razvoja nacionalne infrastructure za prostorske informacije v Makedoniji kakor tudi v širši regiji. Konferenco je organizirala Agencija za kataster nepremičnin Republike Makedonij [...]     Read more >>

3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan, Split, 14. – 16. september 2011

V sredini septembra sta bila v Splitu v organizaciji Hrvaškega kartografskega društva in Državne geodetske uprave Republike Hrvaške organizirana 3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan ter 7. konferenca o kartografiji in geoinformacijah. INSPIRE dan je bil namenjen transpoziciji direktive INSPIRE v nacionalno zakonodajo, infrastrukturam za prostorske informacije v državah EU in na hrvaškem, razvo [...]     Read more >>

INSPIRE konferenca

Otvoritev konference je potekala 27. junija v Edinburškem mednarodnem konferenčnem centru  z enajstimi poldnevnimi delavnicami, ki so zajemale različne teme, povezane z izvajanjem direktive INSPIRE, od uvoda v INSPIRE do poročil o različnih projektih, programskih orodij, storitev pa do merjenja medopravilnosti...  Konference se je udeležilo več kot 800 udeležencev, [...]     Read more >>

40. geodetski dan na Ptuju (6.-7.5.2011)

Na posvetu bo predstavljenih 19 strokovnih prispevkov, ki so tematsko razvrščeni v 4 vsebinske zaokrožene sekcije. Udeleženci posveta pa bodo lahko sodelovali tudi na razpravi o aktualni strokovni problematiki, ki bo organizirana v okviru okrogle mize o zemljiško katastrskem prikazu. Program zasedanja je na voljo na spletni strani http://www.geodetskidan.si/. [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.