Some news are published only in slovenian language

6192 pripomb na podatkovne specifikacije INSPIRE

Pripombe je posredovalo 160 organizacij iz 20 držav. Iz Slovenije so pripombe posredovale tri organizacije, ki so registrirane kot LMO (Legally Mandated Organisations) in sicer: Agencija Republike Slovenije za okolje, Geološki zavod Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. INSPIRE tematske delovne skupine bodo v naslednjem koraku pregledale in obravnavale vse prejete pripombe [...]     Read more >>

Glasnik združenja Eurogeographics

Eurogeographics Messenger - glasnik združenja Eurogeographics, ki združuje 45 organizacij s področja  kartografije in katastrov, je namenjen promoviranju članic združenja ter seznanjanju širše evropske javnosti z dogajanjem na področju evropskih geodetskih organizacij. V tej številki je opisano sodelovanje med OGC in Eurogeographicsom, UNECE WPLA, gorskem reševanju s pomočjo topografsk [...]     Read more >>

Impact of the NSDI in the society, Challenges for establishment

V času od 19. do 20. septembra 2011 je bila v Skopju organizirana mednarodna konferenca z naslovom 'Impact of the NSDI in the society , Challenges for establishment'. Konferenca je bila namenjena predstavitvi razvoja nacionalne infrastructure za prostorske informacije v Makedoniji kakor tudi v širši regiji. Konferenco je organizirala Agencija za kataster nepremičnin Republike Makedonij [...]     Read more >>

3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan, Split, 14. – 16. september 2011

V sredini septembra sta bila v Splitu v organizaciji Hrvaškega kartografskega društva in Državne geodetske uprave Republike Hrvaške organizirana 3. hrvaški INSPIRE in NIPP dan ter 7. konferenca o kartografiji in geoinformacijah. INSPIRE dan je bil namenjen transpoziciji direktive INSPIRE v nacionalno zakonodajo, infrastrukturam za prostorske informacije v državah EU in na hrvaškem, razvo [...]     Read more >>

INSPIRE konferenca

Otvoritev konference je potekala 27. junija v Edinburškem mednarodnem konferenčnem centru  z enajstimi poldnevnimi delavnicami, ki so zajemale različne teme, povezane z izvajanjem direktive INSPIRE, od uvoda v INSPIRE do poročil o različnih projektih, programskih orodij, storitev pa do merjenja medopravilnosti...  Konference se je udeležilo več kot 800 udeležencev, [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.