Some news are published only in slovenian language

Delavnica - bilateralna tehnična pomoč Slovenije Črni gori

Delavnica je potekala od 8. do 10. oktorba 2019 v Podgorici, Črna gora. Udeležili sta se je predstavnici Geodetske uprave Irena Ažman in Mateja Urbančič ter predstavniki institucij Črne gore (Ministarstvo održivog razvoja in turizma, Uprava za nekretnine, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine), ki so udeležene pri implementaciji direktive INSPIRE. Namen delavnice je bila pomoč S [...]     Read more >>

Tehnično srečanje upravljavcev zbirk podatkov EuroGeographics 2019

V Ljubljani je 24. 9. in 25. 9. 2019 potekalo tehnično srečanje upravljavcev zbirk podatkov EuroGeographics, ki se ga je udeležilo 53 delegatov iz 27ih držav. Gostiteljica letošnjega srečanja je bila Geodetska uprava RS. Udeležence je z otvoritvenim govorom sprejel generalni direktor, g. Tomaž Petek. Prvi dan srečanja je bil namenjen predstavitvam posodobitev produkcije panevropskih podat [...]     Read more >>

Deveto zasedanje UN GGIM

Deveto zasedanje Odbora strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) je potekalo od 7. do 9. avgusta 2019 na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Odbor strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) si prizadeva za spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri globalnem upravljanju z prostorskimi inf [...]     Read more >>

INSPIRE na globalni ravni

Medtem ko se pogosto pritožujemo nad pomanjkljivo uporabo podatkov INSPIRE s strani vseevropskih institucij, Minerva (zasebno podjetje, ki deluje na področju umetne inteligence) uporablja podatkovne modele INSPIRE na globalni ravni (predvsem Geologija).   [...]     Read more >>

6. sestanek delovne skupine ISA2 za prostorske rešitve

Sestanek je bil sklican z namenom seznanitve članov skupine s tekočimi in načrtovanimi dejavnostmi ter sodelovanja pri pripravi programa ISA2 za leto 2020. Obravnavan je bil tudi prehod iz programa ISA2 na program DEP (Digital Europe Program) v  letu 2021, ki je ovojnica za možna finančna sredstva v prihodnosti, ter potrebne dejavnosti za umestitev prostorske tematike v prihajajoči program. [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.