Koordinacija

V Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) , ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo INSPIRE, je za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in za učinkovito izvajanje infrastrukture za prostorske informacije določena nacionalna točka za stike.

ZIPI določa, da naloge nacionalne točka za stike izvaja ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost, kar v konkretnem primeru pomeni Ministrstvo za okolje in prostor v okviru katerega deluje Geodetska uprava Republike Slovenije.

Naloge nacionalne točke za stike je določil so določene v 18. členu in sicer opravlja naslednje naloge:
 • vodi in vzdržuje seznam zbirk prostorskih podatkov,
 • vodi podrobnejše opise tem prostorskih podatkov,
 • upravlja geo-portal za prostorske informacije,
 • vodi in vzdržuje informacijski sistem za metapodatke,
 • skrbi za zagotavljanje medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi,
 • pripravlja predloge operativnih programov vlade iz 20. člena tega zakona,
 • skrbi za izvajanje izvedbenih pravil direktive INSPIRE v Republiki Sloveniji,
 • pripravlja in dopolnjuje strategijo infrastrukture za prostorske informacije,
 • pripravlja program dejavnosti in ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje zahtev za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije,
 • pripravlja poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije za Evropsko komisijo.

Contact Data

 • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

 • Phone: 00386 1 478 48 00

 • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.