Skupina INSPIRE

Projektno skupino za izvajanje direktive INSPIRE sestavljajo predvsem predstavniki ponudnikov zbirk podatkov, ki so del nacionalne infrastrukture za prostorske informacije in ki bodo postale del evropske Infrastrukture. Skupina šteje 14 članov, ki prihajajo iz različnih resorjev:
 • Geodetska uprava RS,
 • Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Agencija RS za okolje,
 • Direkcija RS za vode,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Direkcija RS za infrastrukturo,
 • Ministrstvo za kulturo,
 • Geološki zavod RS,
 • Zavod za gozdove RS,
 • Ministrstvo za javno upravo,
 • Statistični urad RS,
 • Ministrstvo za obrambo.

Naloge skupine so povezane z zbirkami podatkov INSPIRE ter z izvajanjem zahtev direktive INSPIRE in predpisov za izvajanje direktive:
 • Pregled obstoječih zbirk podatkov.
 • Pregled predvidenih aktivnosti.
 • Izdelava analize in predlog ukrepov v zvezi z zbirkami prostorskih podatkov, določitev prioritet…
 • Pomoč predstojnikom pri:
  • Predhodni presoji vsake nove ali prenovljene obstoječe zbirke z vidika racionalizacije uporabe podatkov in storitev.
  • Predhodni presoji novega ali spremenjenega predpisa, ki obravnava zbirke prostorskih podatkov.
  • Sprotno dopolnjevanje izdelanega pregleda vseh obstoječih zbirk prostorskih podatkov (povezave, procesi in storitve)
 • Implementacija direktive INSPIRE
  • Izvajanje in koordiniranje nalog na področju:
   • Metapodatki in povezava prostorskih portalov
   • Omrežne storitve
   • Izmenjava podatkov in souporaba
   • Medopravilnost prostorskih podatkov in storitev
   • Spremljanje in poročanje
  • Izvedba prototipnih rešitev in analiz.
  • Koordinacija zagotavljanja potrebnih podatkov v sodelovanje s ponudniki. podatkov in skrbniki za podatkovne vire.
  • Obravnava posameznih vidikov z vzpostavitvijo različnih delovnih skupin.
  • Izvajanje korespondence z uporabniki in skupinami, ki se ukvarjajo s tehnologijami, predstavniki raziskovalnih organizacij, drugimi nevladnimi organizacijami itd.

Contact Data

 • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

 • Phone: 00386 1 478 48 00

 • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.