Dataset title / Summary Spatial Datasets Provider Inspire tematika
EGIP geothermal map (MapServer)
The underground geothermal conditions can be presented, irrespective of the aquifers' position, with the appropriate geothermal maps. These maps represent the expected isoterms at a depths and are derived from Geothermal maps - Expected temperatures , which are made with data from 302 boreholes. It is ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Geology
Geothermal maps - web services
Map represents the calculated (surface) heat-flow density (HFD) in mW/m2 with topographic correction. It is made with data from 119 boreholes from the measured temperatures in the available boreholes and measured thermal conductivity on cored rock samples from the same boreholes. The pattern of the HFD ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Geology
eENVplus Surface Geology - web services
The pilot aplication service for calculating landslide susceptibility map and map of flood prone area.The harmonized geological map of Slovenia is a simplified version of the 1:250,000 scale Geological Map of Slovenia (Buser, 2009), which was compiled using the Basic Geological Map of Slovenia at a sca ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Geology
MOP - public Web Feature Service (WFS)
Public WFS services enables access to open data from Spatial Planning Information System which is maintained by the Ministry for Environment and Spatial Planning ...     Read more >>
Ministry for Environment and Spatial Planning
PanGeo Ground Stability
Ground Stability Layer ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Geology
Mineral deposits and resources WFS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WFS services for Minerals4EU ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Energy resources
MOP - public Web Map Service (WMS)
Public WMS services enables access to open data from Spatial Planning Information System which is maintained by the Ministry for Environment and Spatial Planning ...     Read more >>
Ministry for Environment and Spatial Planning
INSPIRE - Protection regimes of cultural heritage (eVrd) - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Ministry of Culture Protected sites
INSPIRE - Slovenian land cover - CORINE 2012 - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Environment Agency Land cover
INSPIRE - Ecologically important areas - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Environment Agency Protected sites
INSPIRE - Valuable natural features (polygons) - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Environment Agency Protected sites
INSPIRE - Ground Water bodies - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Water Agency Area management/restriction/regulation zones and reporting units
Natura 2000 - WMS service
This services provides WMS view service. ...     Read more >>
Protected sites
ELF Aadminstrative Units (Slovenia) WFS
Web Feature Service providing access to Administrative Units from Slovenia, source based on the National dataset, LOD0 (Register of spatial units) includes following features: Statistical regions (NUTS3), Administrative units (LAU1), Municipalities (LAU2). The service was designed for the needs of t ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
ELF Addresses CIM (Slovenia) WMS
WMS service providing view to Slovenia nacional addresses master level for ELF Cadastre Index Map (CIM), scale < 1:2.000 ...     Read more >>
Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Addresses
ELF Addresses (Slovenia) WFS
WFS service for ELF addresses. National dataset, LOD0. Recommended scalerange < 1:5.000. Included Feature types Address, AddressAreaName, AdminUnitName, PostalDescriptor, ThoroughfareName ...     Read more >>
Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Addresses
ELF Ortophoto (Slovenia) WMS
The Orto photo Web Map Service (WMS) provides view to compilations of the Slovenia recent photographic imagery from the source resolution 0, 5 m. User access is limited to ELF project. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Orthoimagery
INSPIRE - Planned land use - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Ministry of the Environment and Spatial Planning Land use
INSPIRE - Natura 2000 - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Environment Agency Protected sites
1GE GeoZS 1M surface geology web services
The harmonized geological map of Slovenia is a simplified version of the 1:250 000 scale Geological Map of Slovenia (Buser, 2009), which was compiled using the Basic Geological Map of Slovenia at a scale of 1: 100.000 (compiled by various authors during the 1960's to 1980's) with the addition of new in ...     Read more >>
Geological Survey of Slovenia Geology
INSPIRE - Addresses - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Addresses
INSPIRE - Surface Water Bodies - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Water Agency Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE - River Basin District Sub Unit - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Water Agency Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE - River Basin District - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenian Water Agency Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE - Cadastre of forest reserves designation - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Protected sites
INSPIRE - Cadastre of forests designation - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenia Forest Service Protected sites
INSPIRE - Forest fire risk - ATOM download service
This download service provides INSPIRE compliant data. ...     Read more >>
Slovenia Forest Service Protected sites
Evidenca državne meje - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Evidenca državne meje, ki vsebuje podatke o državni meji Republike Slovenije. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
EuroGeoNames
Spletna kartografska storitev EuroGeoNames za Slovenijo je del evropske zbirke zemljepisnih imen. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Geographical names
Pregledovalnik kart
Vpogledovalnik geodetskih podatkov oziroma t.i. pregledovalnik kart, omogoča uporabniku vpogled preko svetovnega spleta v podatke, katere Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov določa brezplačen vpogled. Ažurnost podatkov je zagotovljena s prikazovanjem le-teh neposredno iz distribucijsk ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Posredovanje podatkov omrežja SIGNAL
Dvofrekvenčni sprejemniki GNSS z antenami na lokacijah stalnih postaj 24 ur na dan sprejemajo in beležijo signale, oddane s satelitov sistemov GPS in GLONASS. Podatki se preko svetovnega spleta prenašajo v center Službe za GPS. Tu so obdelani s programsko opremo, ki med drugim tvori podatkovne toko ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
PREG - vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike
Vpogled za registrirane uporabnike je namenjen pravnim osebam ter fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Prav tako je namenjen vsem osebam, ki imajo s strani države podeljeno licenco (sodni cenilci, detektivi, nepremičninski agenti, ipd.). Registrirani uporabniki imajo na voljo v ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
GURS - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo on-line prevzem prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Na voljo so sloji Katastrske občine iz zemljiškega katastra in iz Registra prostorskih enot sloji Naselja, Občine, Statistične regije, Upravne enote in Območne geode ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
Javno dostopna storitev WFS GURS
Javno dostopne WFS (Web Feature Services) storitve so namenjnen uporabnikom z poznavanjem OGC spletnih storitev. Omogočajo prenos brezplačnih javnih informacij naslednjih podatkovnih virov Geodetske uprave RS: - Državna meja RS kot je objavljena na portalu e-prostor, - Statistične regije (Podatki ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Javni vpogled v podatke o nepremičninah
Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in šte ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - vektorski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Zbirka topografskih podatkov - WMTS
Spletna kartografska storitev, ki vrača predpripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili, v vnaprej določenem koordinatnem sistemu. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Buildings
Register prostorskih enot - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Register prostorskih enot, ki vsebuje podatke o prostorskih enotah, ulicah in hišnih številkah v Republiki Sloveniji. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - rastrski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / US.ElectricityNetwork ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE cestni odseki WMS
WMS storitev za INSPIRE cestne odseke / TN.RoadTransportNetwork.RoadLink ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE letališča WFS
WFS storitev za INSPIRE letališča / AerodromeArea, RunwayArea, ApronArea ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / ElectricityCable ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / SewerPipe ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE cestni odseki WFS
WFS storitev za INSPIRE cestne odseke / RoadLink ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE letališča WMS
WMS storitev za INSPIRE letališča / TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea, TN.AirTransportNetwork.ApronArea, TN.AirTransportNetwork.RunwayArea ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / US.TelecommunicationsNetwork ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / US.SewerNetwork ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE pristaniška območja WMS
WMS storitev za INSPIRE pristaniška območja / TN.WaterTransportNetwork.PortArea ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE toplotno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / US.ThermalNetwork ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE komunalne in javne storitve WFS
WFS storitev za INSPIRE komunalne in javne storitve / UtilityNetwork, UtilityLink ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / TelecommunicationsCable ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE toplotno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / ThermalPipe ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE pristaniška območja WFS
WFS storitev za INSPIRE pristaniška območja / PortArea ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE vodovodno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / US.WaterNetwork ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE površine pokrovnosti tal WMS
WMS storitev za INSPIRE površine pokrovnosti tal / LC.LandCoverSurfaces ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Land cover
INSPIRE železnice WMS
WMS storitev za INSPIRE železnice / TN.RailTransportNetwork.RailwayLink ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
INSPIRE geografska imena WMS
WMS storitev za INSPIRE geografska imena / GN.GeographicalNames ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Geographical names
INSPIRE katastrske parcele WMS
WMS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CP.CadastralParcel ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Cadastral parcels
INSPIRE vodovodno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / WaterPipe ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Utility and governmental services
INSPIRE naslovi WMS
WMS storitev za INSPIRE naslove / AD.Address ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Addresses
INSPIRE stavbe WMS
WMS storitev za INSPIRE stavbe / BU.Building ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Buildings
INSPIRE železnice WFS
WFS storitev za INSPIRE železnice / RailwayLink ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Transport networks
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) ...     Read more >>
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) ...     Read more >>
INSPIRE administrativne enote WMS
WMS storitev za INSPIRE administrativne enote / AU.AdministrativeUnit ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
INSPIRE ortofoto WMS
WMS storitev za INSPIRE ortofoto / OI.OrthoimageCoverage ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Orthoimagery
INSPIRE administrativne enote WFS
WFS storitev za INSPIRE administrativne enote / AdministrativeUnit ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Administrative units
INSPIRE geografska imena WFS
WFS storitev za INSPIRE zemljepisna imena / GeographicalName ...     Read more >>
INSPIRE naslovi WFS
WFS storitev za INSPIRE naslove / Address, AddressAreaName, ThoroughfareName ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Addresses
INSPIRE stavbe WFS
WFS storitev za INSPIRE stavbe / Building ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Buildings
Površine z ekološkim pomenom - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Površine z ekološkim pomenom ...     Read more >>
INSPIRE katastrske parcele WFS
WFS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CadastralParcel ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Cadastral parcels
Javno dostopna storitev WMS GURS
Javno dostopne WMS (Web Map Services) omogočajo vpogled v naslednje brezplačne podatke: - Državna pregledna karta 1:1M (DPK 1000) - Državna pregledna karta 1: 0,75M (DPK 750) - Državna pregledna karta 1: 0,5M (DPK 500) - Državna pregledna karta 1: 0,25M (DPK 250) - Državna topografska karta 1: 5 ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja - javna spletna storitev WMS
Javna spletna storitev Web Map Service (WMS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja. V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Orthoimagery
Zemljiški kataster - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zemljiški kataster, ki je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. ...     Read more >>
The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Cadastral parcels
Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.